Atera bouwadvies - BTW: 154436653B01 KVK 53424182 Op de diensten van Atera Bouwadvies zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u op verzoek bij ons opvragen.
Standaard detaillering DVK kozijnen en aansluitingen
J. van Waaij heeft intern voor De Vries Kozijnen te Gorredijk de aansluitdetails van de verschillende kozijntypen en gevelopbouwen uitgewerkt en berekend op de lineaire warmtestroom door de aansluiting, de zogenoemde Ψrand en de binnenoppervlaktetemperatuurfactor, de F factor. Door de detaillering werd een aanreiking gedaan naar monteurs, tekenaars, adviseurs en architecten die De Vries Kozijnen toepasten. De Vries Kozijnen bracht 3 verschillende Kozijnmerken op de markt; VrigoNorm in de houtsoort Meranti, de VrigoPlus in de houtsoorten Meranti en Oregon Pine, en de VrigoGreen. Ψ(Psi) rand De lineaire warmtestroom is het warmteverlies door een aansluiting en het niet homogene geveldeel, De Psi waarde kan men forfaitair aangeven, overnemen vanuit de NPR 2068 of conform de NEN 1068 berekenen. Voor De Vries Kozijnen is deze Ψrand berekend conform de NEN 1068.
Home E-scan Diensten Wie zijn wij Contact