Atera bouwadvies - BTW: 154436653B01 KVK 53424182 Op de diensten van Atera Bouwadvies zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u op verzoek bij ons opvragen.
Bouwbesluitberekening en EPC
Atera bouwadvies heeft veel ervaring met bouwbesluitberekeningen en heeft voor nieuwbouw en bestaande bouw al velen berekeningen uitgevoerd om te toetsen of een bouwwerk voldoet aan de eisen die gesteld worden in het bouwbesluit en geadviseerd om aan de eisen te voldoen. Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. binnen een rapport ‘bouwbesluitberekeningen’ kunnen de volgende berekeningen worden behandeld:
Home E-scan Diensten Wie zijn wij Contact GO
- Gebruiksoppervlakte, verblijfsruimten en verblijfsgebieden
- Daglicht
- Ventilatie  en spuivoorzieningen
 - EPC; Energieprestatie Coefficient
- MPG; Milieuprestatie 
- Geluid
klik op een van de onderwerpen voor uitleg